วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษา มาเลเซีย-สิงคโปร์

บรรยากาศการศึกษาดูงานและความประทับใจ
5 วัน กับ 5 คืน 3 ประเทศ 24 – 28 มกราคม 2554
วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554 ประทับตราหนังสือเดินทาง ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียเข้าสู่สถานที่ดูงาน Sekolah Kebangsaan Kodiag school มุ่งหน้าสู่ เกาะปินัง แลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยน เข้าพักโรงแรม Grand Continental
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ชมป้อมปืน ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ชมตึก เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครบนภูเขาสูง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาเก็นติ้ง ถึงเก็นติ้ง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 ชมรัฐสภา มัสยิดสีชมพู เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์
เข้าสู่ที่พัก AQUEEN HOTEL

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 ชมบริเวณอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน ร้านดิวตี้ฟรี ช้อบปิ้งบริเวณถนออร์ชาร์ด สู่เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( 4D ) นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศ ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์ ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าพักโรงแรม Selasa

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 แวะร้านดิวตี้ฟรีเพื่อซื้อของฝาก เดินทางสู่ประเทศไทย ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความประทับใจ
จากการศึกษาดูงาน ณ Sekolah Kebangsaan Kodiag school ได้รับการต้อนรับดีมากมีการแสดงของนักเรียน พร้อมนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของ Sekolah Kebangsaan Kodiag school ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จะต้องมีล่ามเพราะเป็นภาษามาลายูแปลเป็นไทยอีกครั้งสุดท้ายตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณมบของที่ระลึก
Sekolah Kebangsaan Kodiag school มี 3 อาคาร เปิดสอน 7 ชั้นเรียน เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน มีครู 47 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 31 คน นักเรียนจำนวน 591 คน แต่ละชั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ Excellence Genius และ Smart เริ่มเรียนเวลา 7.30 น. เลิกเรียน 12.00 น. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา มีโครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา มีกองทุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน เช่น หนังสือยืมเรียน อาหารกลางวัน เป็นต้น การจัดห้องสำนักงาน และสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย เรียบง่าย เน้นความเป็นระเบียบ การจัดห้องเรียนมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ ครูสอนเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมและมีความสุข อาคารเรียนอนุบาลแยกต่างหาก มีช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับนักเรียนอนุบาล ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด มีการวางแผนใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างลงตัวและคุ้มค่า จาก การศึกษาดูงานดังกล่าว สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมารถ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่ อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี อยู่ในสังคมโรงเรียนอย่างมีความสุข การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สามารถจัดตกแต่งได้สวยงาม แปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
เก็นติ้ง ก่อตั้งโดย ลิ้มโกตง ข้าพเจ้าได้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ตื่นเต้นสุดๆ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) ขึ้นไปบนยอดเขา เก็นติ้ง ซึ่งมีความสูงถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทางของกระเช้า 3.4 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางจะผ่านผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก บนยอดเขาเก็นติ้งมีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวให้เลือกอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งราคาก็ต่างกันไปตามความหรูหราของโรงแรม ซึ่งคณะดูงานได้พักที่ First World Hotel มี อย่างหนึ่งที่ทุกโรงแรมที่นี่เหมือน กันก็คือ ห้องทุกห้องจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เพราะว่าอากาศที่บนยอดเขาเก็นติ้ง จะเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แค่เปิดแง้มหน้าต่างไว้ก็เย็นจับใจแล้ว โรงแรมจะให้เช็คอินตอนบ่าย 3 โมง และ เช็คเอาท์ตอน เที่ยงตรง สำหรับภายในโรงแรม มีร้านให้ช็อปปิ้งและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีร้านอาหารนานาชนิด ตั้งแต่ Fast food ไปจนถึง ภัตตาคารสุดหรู มีสวนสนุก ซึ่งมีให้เลือกเล่นทั้งสวนสนุกในร่มและสวนสนุกกลางแจ้ง เพราะว่ามีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากถึง 55 ชนิด ทั้งเครื่องเล่นประเภทหวาดเสียว เช่น Genting Sky Venture, Flying Coaster, Turbo Drop เป็นต้น และ รวมไปถึงเครื่องเล่นประเภทสนุกสนานสำหรับคุณน้องคุณหนูตัวน้อยๆ และที่พลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นส่วนของ Snow World ซึ่งเป็น Snow World ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และที่นี่ก็ยังมี บ่อนคาสิโน การเข้าไปในบ่อน ผู้ชายต้องสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ร้องเท้าหุ้มส้น ผู้หญิงแต่งแบบไหนก็ได้
สิงคโปร์ (Singapore)
สิงคโปร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก มีพื้นที่เท่ากับเกาะภูเก็ต ประมาณ 682.7 ตร.กม. แต่สร้างรายได้ประชาชาติสูงสุดติดระดับโลก 117,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสิงคโปร์เน้นสร้าง “คุณภาพคน” โดยเน้นคุณภาพการศึกษาและความรู้เป็นพื้นฐานให้คนสิงคโปร์ทั้งชายและหญิงเป็นคน “เก่ง” แต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านสังคม เมื่อพบว่าอัตราการเติบโตของประชากรทั้งหญิงและชาย ลดลง ไม่ยอมแต่งงานยินดีที่จะอยู่เป็น “โสด” และทำงานเลี้ยงตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน
สภาพอากาศ สิงคโปร์มีอากาศอบอุ่นชื้นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24-31 องศาเซลเซียส ชุดที่สวมใส่ประจำวันควรเป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูร้อนที่เบาสบายและทำจากเส้นใย ธรรมชาติอย่างผ้าฝ้าย
เงินตรา สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24.5 บาท (26 มกราคม 2554) น้ำดื่ม สามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย
ห้าม เด็ดขาด สิงคโปร์มีกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัย เช่น การถ่มน้ำลาย การทิ้งขยะ กฎจราจร การข้ามถนน การสูบบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ยกเว้นสถานที่เที่ยวกลางคืน ที่สำคัญห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง
ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3 ขาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สถานที่ท่องเที่ยวที่ ข้าพเจ้าได้ไปคือ บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion) และเกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์เซล ได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ (4D) เรื่อง“Pirates” ภาพยนตร์ แนวผจญภัยของเหล่าลูกเรือโจรสลัด และกัปตันลัคกี้ ในการออกค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังไว้ การ ชมภาพยนตร์ต้องสวมแว่นตาพิเศษที่โรงหนังจัดให้ ขณะชมเราจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ได้สัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สนุกสนานและประทับใจมาก นอกจากนี้ยังได้ชมน้ำพุเต้นระบำ song of the sea สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจมาก ๆ สนุกสนานมีความสุขและตื่นเต้นกับการศึกษาดูงานครั้งนี้มากๆ

ประโยชน์การทำบล็อก

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
การสร้างบล็อกเป็นการฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความคล่องตัวในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้ และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำคัญและเหมาะสมมากกับการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการบริหารทุกประเภท
ผลดีของการใช้งาน
- ใช้งานได้สะดวก ลดเวลาในการทำงาน มีความหลากหลาย นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริ หาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล
-ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมใหม่ อาทิเช่น โปรแกรมอีเลินนิ่ง การจัดทำสไลด์ การตกแต่งบล็อกของตนเอง การเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจ และเรื่องใหม่ ๆ ลงในบล๊อก ทำให้กระตือรือร้นอาจารย์ มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเวลาเรียนไม่เคยหลับเลยค่ะ เพราะกลัวจะตามเพื่อนไม่ทัน
-เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้นั้น เนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีมีความรู้เฉพาะด้านๆความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน บล็อก ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
- พอเจอเพื่อนใหม่ สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกันได้
- เป็นเหมือนบันทึกประจำวัน เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กร
ผลเสียของการใช้งาน
- ข้อความสามารถคัดลอก วางได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์
- นักเรียนที่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้
- ข้อความของเพื่อนๆ ที่ลิงก์กันได้ สามารถคัดลอก ได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 บริบทโรงเรียน

 

1.       ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
ข้อมูลทั่วไป
                โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160  โทรศัพท์ 075-375052  เปิดสอนในระดับอนุบาล ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน  จำนวน บุคลากร 12 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู  9 คน  พนักงานบริการ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน
                จุดเด่น
-  มีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
-  มีบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน
-  มีการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของบุคลากร ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้มากกว่าร้อยละ 70
-  มีชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนและอยากนำบุตรหลานมาเข้าเรียน
                จุดด้อย
-  โรงเรียนมีเนื้อที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายห้องเรียน จึงไม่สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
-  ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านICT
-  การจัดการข้อมูลไม่เป็นระบบ
โอกาสที่จะพัฒนา
โรงเรียนชุมชนวัสระแก้ว มีโอกาสพัฒนาและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น พร้อมส่งเสริม สนับสนุนประกอบกับนโยบายด้านการเมืองและกฎหมาย เช่น นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และการขับเคลื่อนภาคสังคมและประชาชนในการศึกษาที่ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกเรียนต่อสูง ๆ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต นโยบายการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
2.       ระบบข้อมูลสถานศึกษา 
-  ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร
- มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากต้นสังกัด เช่น OBEC-SMIS  , M-OBEC , B-OBEC  ,P – OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยากในการค้นหาหรือการนำข้อมูลมาใช้
- ในการพัฒนาควรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสำเนาคู่ฉบับที่ฝ่ายงานสารบรรณของโรงเรียน 1 ชุด  เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนำข้อมูลกลับมาใช้  และ  การจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
3.  ระบบนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา นั้น โรงเรียนควรจะมีบล็อกหรือเวปไซต์สำหรับนำเสนอโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลได้อีกด้วย และส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเยนการสอนโดยการทำบล็อกส่วนตัวในแต่ละวิชาที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss

การใช้โปรแกรม SPSS
1.เปิดโปรแกรม SPSS
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ 2 หน้า หน้า 1 data view หน้า 2 variable view
3.ให้กดหน้า 2 variable view
4.กำหนดค่าในหน้า variable view
ช่องname พิมพ์ เพศ,a1,a2,a3,………,d3 เรียงจากบนลงล่าง โดย a แทนแบบประเมินด้านที่ 1 b แทนแบบประเมินด้านที่ 2 c แทนแบบประเมินด้านที่ 3 และ d แทนแบบประเมินด้านที่ 4
ช่องwidth พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
ช่องdeimalsเลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2) ช่องvalue ใส่ค่าโดย
คลิกขวา แถวเพศ ในช่อง value พิมพ์ 1 ชาย 2 หญิง ส่วนแถว a1,a2....,d3 ในช่อง value   ใส่
                     1-น้อยที่สุด
                     2-น้อย
                     3-ปานกลาง
                     4-มาก
                     5-มากที่สุด
5.หลังจากนั้นกลับมากดหน้า 1 data view ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view เพศa1,a2,a3,……………..,d3 จะมาปรากฏ บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่ 2,3,4 จนครบ 20 คน โดย ช่อง เพศ หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย พิมพ์ 1 เพศหญิง พิมพ์ 2
ช่อง a1 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง ให้พิมพ์เลข 3
ช่อง a2 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก ให้พิมพ์เลข 4
จนถึง d4 ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)
7.การวิเคราะห์ข้อมูล กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3
 คลิก okกดที่ analyze เลือก descriptive statistic เลือก frequencies เลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นต้น
9.ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

แนะนำตนเอง
ชื่อ                    นางปรานอม  วิเศษประไพ
ประวัติการศึกษา 
                         -  ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์  
                         -  มัธยมศึกษา     โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                         -  ปริญญาตรี        วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
                           2530  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน  อ.เชียรใหญ่    จ.นครศรีธรรมราช
                           2532  โรงเรียนวัดโมคลาน   อ.ท่าศาลา       จ.นครศรีธรรมราช
                           2536  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู   อ.บาเจาะ     จ.นราธิวาส
                           2548  -  ปัจจุบัน  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว   อ.ท่าศาลา  
                                       จ.นครศรีธรรมราช
                         
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว    อำเภอท่าศาลา  
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครศรีธรรมราช  เขต 4
ตำแหน่ง            ครู คศ.2  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
งานในหน้าที่    
                         -  หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ
                         -  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                         -  สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์  ป.2  และ  ป.3
                         -   สอนประจำวิชาภาษาไทย   ป.3
คติ                    คิดดี  พูดดี  ทำดี